یکی از صنایع دستی زیبای ایران حکاکی روی فلز نام دارد. در این هنر - صنعت همانطور که از نام آن پیداست، طرحها، نقوش و نوشته ها به وسیله ابزار مخصوص حکاکی فلز از سطح فلز برداشته می شود و به وسیله این خراش ها و شیارها، نقوش مشخص می شوند. حکاکی ممکن است بر روی فلزاتی نظیر مس، فولاد، استیل و... انجام شود. مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 حکاکی روی فلز در منزل یکی از صنایع دستی زیبای ایران حکاکی روی فلز نام دارد. در این هنر - صنعت همانطور که از نام آن پیداست، طرحها، نقوش و نوشته ها به وسیله ابزار مخصوص حکاکی فلز از سطح فلز برداشته می شود و به وسیله این خراش ها و شیارها، نقوش مشخص می شوند. حکاکی ممکن است بر روی فلزاتی نظیر مس، فولاد، استیل و... انجام شود. رتبه:5.0

حکاکی روی فلز در منزل